نوشته‌ها

سیستم سرمایشی

بارهای سرمایشی

بارهای سرمایشی مقدار گرمایی که ساختمان در روز گرم تابستان در واحد زمان می گیرد. برعکس بارهای حرارتی ساختمان که عوامل به وجود آورنده آن محدود است.